50٪ تخفیف بستنی ساز مدل TS 161
+
13٪ تخفیف قالب بستنی مدل TR 2
+
12٪ تخفیف قالب بستنی مدل TR 2
+
برو بالا