2٪ تخفیف توستر آریته مدل 124
+
55٪ تخفیف توستر فکر مدل ALBA
+
13٪ تخفیف توستر کنوود مدل TCP01
+
8٪ تخفیف توستر بوش مدل TAT7203
+
52٪ تخفیف توستر مایر مدل MR-416
+
5٪ تخفیف توستر سیج مدل BTA730BSS
+
2٪ تخفیف توستر بوش مدل TAT8611
+
56٪ تخفیف توستر فوما مدل FU-931
+
برو بالا